Matiné Musical da Filarmónica Eco Edificante – 1 maio 2019